1a sessió:
 1. Introducció a l'alfabetització digital del professorat i de l'alumnat (Tíscar Lara)
 2. Jordi Adell mapeja la competència digital. (Audició activa del vídeo, resum i comentaris)
 3. Definició de portfolio electrònic i ús educatiu
 4. Visió del portfolio en vídeo d'una alumna universitària. (Anoteu les aplicacions apreses i l'ús que hi dóna ella)
 5. Revisió de portfolios d'alumnes de 4t ESO
 6. Presentació del concepte de Rúbrica o Matriu d'Avaluació (Aplicació al portfolio)
 7. Presentació Power point dels usos del wiki per a la llengua, la lectura i la creativitat
 8. Seqüència didàctica de poesia en 2n ESO
 9. "Guía para diseñar una secuencia didáctica que incluya las competencias": presentació d'Ana Basterra.
 10. Activitats en 4t ESO publicades al blog del curs
 11. Dos projectes de portfolio (4t ESO i 1r de Batxillerat)
 12. Recapitulació i discussió.


JORDI ADELL MAPEJA LA "COMPETÈNCIA DIGITAL"
-ANOTEM COMENTEM QUINES CINC COMPETÈNCIES ES DESPLEGUEN AMB LA COMPETÈNCIA DIGITAL SEGONS JORDI ADELL.

ALFABETITZAR EN LA CULTURA DIGITAL - Tíscar Lara

(Cliqueu ACÍ per anar a la pàgina)ENSENYAMENT I APRENENTATGE AMB PORTFOLIOS

E-portfoli
"Entenem el portfoli com un sistema d'avaluació integrat en el procés d'ensenyament i aprenentatge. Consisteix en una selecció d'evidències / mostres (que formen un dossiers, una carpeta) que ha de recollir i aportar l'estudiant al llarg d'un període de temps determinat i que respon a un objectiu concret.Aquestes evidències (certificats acreditatius, fragments de pel lícules, entrevistes, activitats acadèmiques, apunts, treballs d'assignatures, entre d'altres) que reben el nom d'artefactes, permeten a l'alumne demostrar que està aprenent, al mateix temps que possibiliten al professor un seguiment del progrés d'aquest aprenentatge.Les evidències s'han d'acompanyar d'una justificació i una reflexióde l'estudiant, en que posi de manifest la relació entre l'evidència i l'aprenentatge. Aquestes contribucions l'ajuden a prendre consciència de què i com va aprenent, al mateix temps que li permeten regular el seu procés d'aprenentatge i d'estudi. Aquesta qualitat de reflexió constant sobre el propi aprenentatge converteix el portfolio un sistema d'avaluació coherent en el marc de l'avaluació continuada i formativa" (Coll et al., 2004).
Del PLE al Portfoli, narrat en un relat digital:


-ANOTEM I COMENTEM QUINES APLICACIONS HA APRÉS L'ALUMNA I QUIN ÚS HI DÓNA. AIXÒ ENS SERVIRÀ PER A PRENDRE CONSCIÈNCIA DEL NOSTRE 'PLE' DE CARA A LA SESSIÓ DE DEMÀ.

Wiki Portfoli d'alguns alumnes de 4t ESO (2011):
-Reyes
-Xavi
-Cristina
-Rocío
-Marcos


Les rúbriques o matrius d’avaluació

La rúbrica es l’eina més utilitzada per a l’avaluació d’una WebQuest [o qualsevol activitat didàctica] amb la finalitat d’aconseguir una objectivitat més gran. La rúbrica permet mesurar el treball del alumnes i també el seu funcionament durant el procés, les seues habilitats per treballar de manera cooperativa, etc.
Podeu elaborar diferents rúbriques per avaluar diferents apartats o podeu elaborar una rúbrica per fer una avaluació global, però sempre amb una gran diversitat de criteris i una graduació detallada. Podeu dissenyar rúbriques per a l’autoavaluació individual o del grup, rúbriques perquè siga el professor qui avalue, o podeu preparar avaluacions mixtes. Heu de tenir en compte el grau de maduració i d’autonomia dels alumnes per anar implicant progressivament els alumnes en el seu procés d’aprenentatge.

Exemples: Rúbrica d'avaluació d'un portfoli - Rúbrica d'avaluació del relat digital (Pdf)
GENERADOR DE RÚBRIQUES EN LÍNIA: http://rubistar.4teachers.org/Wikis per a l'ensenyament mitjà, batxillerat, Universitat i d'adults:

 1. Lectures de la tercera: wiki per a presentar els treballs de lectura de 2n de Batxillerat
 2. Contes del món: wiki de secundària per a replegar i narrar contes de diverses cultures
 3. Llegir poesia: wiki de 4t ESO per a treballar el llibre 66 poemes imprescindibles, antologia de Montserrat Ferrer
 4. Diccionari per a ociosos: wiki de 2n de Batxillerat per a treballar el llibre homònim de Joan Fuster
 5. Històries del senyor Keuner: wiki de 2n de Batxillerat per a treballar el llibre homònim de Bertolt Brecht
 6. Pel·lícula verge: wiki de 4t ESO per a treballar el llibre homònim de Jordi Sierra i Fabra
 7. Portfoli 4: wiki portfoli de 4t ESO per a l'alfabetització digital i les lectures de 4t ESO
 8. Curs Superior de Valencià: wiki repositori de teoria i textos del professorat del nivell 3 de Valencià.
 9. Tecnologies de la informació i la comunicació: wiki del màster d'Assessorament Lingüístic i Cultura Literària
 10. Lectures al Juande (Portfolio de lectura fet per Maite Monar per al PQPI, 4t ESO i Diversificació en el IES Juan de Garay de València, curs 2011-12.
 11. Diferents cursos del CAP de Llengua i Literatura (Felipe Zayas i Carmen Rodríguez):Usos del wiki per al foment de la lectura, el treball amb la llengua i la creativitat:Pel·lícula Verge (de Jordi Sierra i Fabra): Una seqüència d'activitats en wiki amb el llibre de lectura.Exemple de relat digital 'realista' basat en un conte del llibre anterior.Activitats amb el llibre La mosca, de Gemma Pasqual.Elaboració i exposició de pòsters digitals sobre el gènere del MANIFEST

Exposició de Manifestos a l'IES Joanot Martorell de València on PhotoPeach


Videopòster del relat digital

26 relats digitals de 4t ESO en classe de Valencià from Antoni de la Torre on Vimeo.

El videopòster narra en la primera part les etapes seguides per dos grups d'alumnes de Valencià, en 4t ESO a maig de 2011, per a elaborar els seus relats digitals -històries personals- com a treball creatiu posterior a la lectura de la novel·la 'JO', de Jordi Sierra i Fabra. Des de la lectura inicial del llibre, el debat sobre la formació de la personalitat ―tema clau de la novel·la―, la recerca i visió de relats digitals en el web, passant per la generació d'idees per a l'storyboard, l'escriptura col·laborativa del guió, l'aprenentatge del programa d'edició (PhotoStory 3) i la creació o recerca de recursos sonors i fotogràfics, fins a l'elaboració i l'avaluació dels relats. En aquesta experiència es treballen també aspectes de la narració literària: anàlisi de l'estructura de la novel·la i punt de vista del narrador, per tal de tenir-los en compte en la producció del guió i del relat personal. (2 minuts)

En la segona part es presenten 6 fragments de sengles relats digitals. S'hi podran observar els tres estils diferents de plasmar la narració audiovisual: realista (objectiu), liricoemotiu (introspectiu) i ludicotransgressor (allunyament formal), per a parlar de si mateix i de la visió del món que envolta l'adolescent. (4 minuts)

- - -Videopóster en versión castellana: http://vimeo.com/36343968

- - -Videoposter in English Version with new explanations about this experience: http://vimeo.com/36431524

ACTIVITATS DE LECTURA EN 2n ESO (CURS 2011-12)

 1. Fòrum de discussió (L'Odissea)
 2. Activitats posteriors a la lectura de l'Odissea
 3. Els fantàstics llibres voladors del senyor Morris Lessmore (fòrum sobre el vídeo)

POESIA
 1. Poemes apresos i recitats del llibre L'illa amb llunes (Marc Granell)
 2. Marc Granell llig tres poemes i nosaltres n'inventem un (38 poemes d'alumnes - parodil·lelismes)
 3. Antologia de 9 poemes d'alumnes, seleccionats per ells mateixos.
 4. Avaluació de les activitats de poesia (Qüestionari)
 5. Videoantologia dels poemes feta pels alumnes (i agraïment del poeta)

VIDEOLIT de lectura (Ressenya de Perdona, però vull casar-me amb tu, de Federico Moccia)"Guía para diseñar una secuencia didáctica que incluya las competencias": presentació d'Ana Basterra.


ACTIVITATS DE 4T ESO AL BLOG D'AULA (CURS 2011-12)

 1. Mapa mental de les propietats textuals
 2. Mapa mental sobre el tema de la globalització
 3. Preparar la conferència (amb rúbrica d'avaluació)
 4. Les 22 conferències breus (podcasts)
 5. Enquesta de valoració sobre l'activitat de la conferència (Formulari de Google)
 6. Tertúlia del Mecanoscrit (Podcast) i formulari per analitzar-la
 7. Activitat creativa rere la lectura de la novel·la JO (guió del treball i rúbrica d'avaluació)
 8. Nou personatges parlen de Daniel (Vídeo). Àudio i imatges dels alumnes + muntatge del professor
 9. Com recrearem la lectura de la 3a avaluació (Ressenya i Videolit)
 10. Orientacions per a la redacció de la ressenya i la creació del videolit)
 11. Ressenyes en àudio de les lectures (podcast)
 12. Una manera d'editar el videolit (consells)
 13. Ja han arribat els videolits (6 treballs publicats)
 14. EXEMPLE DE VIDEOLIT
1.PORFOLIO DE 4T ESO PER AL CURS 2010-11
http://portfoli4.wikispaces.com

2.PROJECTE DE PORFOLIO PER A PRIMER DE BATXILLERAT (CURS 2012-13) -en elaboració.
PROJECTE de Portfolio 1r de BATXILLERAT - 2012-13


3.BLOG DEL CURS - GUIA DEL PROJECTE: http://primerdebat.blogspot.com.es/

4.Wiki del curs: repositori de materials, tutorials i espai del fòrum: http://primerdebat.wikispaces.com

5.BLOGS D'AULA PER AL DIARI DE VIDA I PUBLICACIÓ DELS TREBALLS INDIVIDUALS:

Portfoli del 21 C
external image escut+val%C3%A8ncia1.jpg
Consells per a escriure l'apunt setmanal del blog - Volia fer-vos alguna recomanació abans que res per tal que milloreu el contingut dels vostres escrits. Cal escriure setmanalment (a partir del 24 de set...


Portfoli del 21 B
external image escut+val%C3%A8ncia2.jpg
Consells per a escriure l'apunt setmanal del blog - Volia fer-vos alguna recomanació abans que res per tal que milloreu el contingut dels vostres escrits. Cal escriure setmanalment (a partir del 24 de se...


Portfoli del 21 A
external image 1447458_75.jpg
Consells per a redactar l'apunt individual - He comprovat que esteu registrant-vos a poc a poc en el blog d'aula i que ja us heu decidit a publicar el primer post. Volia fer-vos alguna recomanació ab...

Portfoli del 21 T
El 21T es prepara per un curs de Valencià -Escomença un nou curs. Ya hem arribat fins a 1er de batxillerat, y ya hem donat un grapat de classes en les quals començem a agafar els truquets d'aquesta ...1a SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA: GUIA DE COMENTARI DELS POEMES (TERTÚLIA I QUADERN)
Poemes Amb Guia de Lectura per a la Tertúlia i el Quadern d'Escriptura-Ibn Khafaja-Trobairitz


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ANNEXOS:

-TUTORIAL PER A PREPARAR SEQÜÈNCIES DIDÀCTIQUES:
https://sites.google.com/site/propostesdidactiques/canvi-de-paradigma/la-sequeencia-didactica-competencial
-Formulari en línia sobre Docència i TIC: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHFaQUY5MUdWakF0ZWJGWHpkcnVGbEE6MA#gid=0
-Blog 'Kuentalibros' per a les ressenyes de lectura: http://kuentalibros.blogspot.com.es/
-Wiki de lectura: lectures al Juande: http://lecturesaljuande.wikispaces.com/Inici
-Wix: la gramàtica del amor: http://sandrydp96.wix.com/4f-la-gramatica-del#!
-El Quijote sincopado (memoria del proyecto): https://docs.google.com/document/d/1wV5HEj9VSIIoCUWyD7nsvQh-JHHiP7VdwYgjQ3xznuY/edit

Concepte de Lectura augmentada:

EMPEZAR POR EDUCAR.pptx
EMPEZAR POR EDUCAR.pptx
EMPEZAR POR EDUCAR.pptx


EMPEZAR POR EDUCAR.odp
EMPEZAR POR EDUCAR.odp
EMPEZAR POR EDUCAR.odp


-Començar per la Biografia lectora per treballar amb les lectures (pàgina del wiki.)

-Audio: Opinió d'alumnes al voltant de les activitats de lectura i aprenentatges amb les TIC