DESCONFERÈNCIA (octubre de 2010)

Durant 25 minuts debatrem en grups de 5-6 persones les 4 preguntes que es proposen més avall i anotarem les conclusions.

Mètode:
  1. Cada pregunta es debatrà durant 6 minuts; a l'últim minut un/a portaveu escriu la resposta més significativa de les que s'han barallat al debat.
  2. El professor coordinador anunciarà cada sis minuts el canvi de tema que s'ha de discutir.
  3. En acabar la roda de les 4 preguntes el portaveu del grup posarà en comú a la resta de la classe les conclusions redactades breument.

Preguntes:
  1. Quins canvis de metodologia didàctica suposa la introducció de les TIC en la nostra pràctica docent?
  2. Hi ha suficients continguts en la xarxa per a l'ús intensiu de les TIC a l'aula?
  3. Formació i infraestructures necessàries per a implementar l'ús de les TIC.

Les conclusions, senzilles, les compartim nouvinguts a l'escola 2.0 i els qui hi treballem des de fa uns anys. Per a generar, si cap, més interacció amb els assistents i la resta de lectors, em vaig comprometre a publicar les seues respostes al blog i en aquesta pàgina del wiki. Més avall he afegit també els dos minuts i mig de conclusions que els cinc portaveus van exposar a la classe després del debat en grup.

1.-Quins canvis de metodologia suposa la introducció de les TIC a l'aula? Més interacció; menys protagonisme del professorat, de la classe magistral i del llibre de text; augmenta la participació i el protagonisme dels alumnes perquè entre tots construeixen el coneixement; el professor és el guia de l'aprenentatge interactiu i compartit (col·laboratiu). Les TIC canvien els recursos, els materials, l'estructura de la classe, l'espai, l'avaluació. Es treballen més els procediments que els conceptes.
2.-Hi ha suficients continguts en la xarxa per a l'ús intensiu de les TIC a l'aula? Hi ha saturació, excés de recursos semblants, duplicats per no comparar experiències de treball. Açò planteja alguns problemes: la recerca, la fiabilitat de la font, el filtre, l'adaptació o reelaboració a les nostres necessitats didàctiques...
3.-Quina formació i infraestructura són necessàries per a implementar l'ús de les TIC? Quant a la formació del professorat, hauria d'haver-hi una oferta formativa més ampla i en alguns casos obligatòria; hauria de partir des de la conscienciació -per part de l'Administració i del mateix professorat- que l'ús de les TIC forma part d'una competència transversal per a totes les assignatures.Quant a infraestructures, hi falta inversió econòmica per a dotar de canons o pissarres digitals, d'ordinadors i de connexió a internet les aules, [jo volia incloure la petició que la connexió a Internet que tenim als centres siga més ràpida, amb wifi, i encara mantinc l'esperança que la nostra Conselleria adopte seriosament un pla a l'estil d'Escola 2.0.]