The following was originally published April 29, 2010 at http://laparaulavola.blogspot.com/2010/04/entorn-digital-numero-462-de-la-revista.html

external image portada.png
Gràcies a la companya de xarxa Oreto Doménech, que ens n'ha donat la ruta d'accés, puc enllaçar amb la publicació en format digital del darrer número d'Escola Catalana, titulat **Entorn digital**. Seria molt interessant fer-ne una ressenya o obrir una mena de fòrum al voltant dels articles publicats, ja que els diferents angles que apunta sobre la revolució i la trascendència que suposa internet en l'àmbit educatiu català són dignes de reflexió. Aquest número es presenta amb alguns interrogants:
  • "Avui estem immersos en un nou canvi: el pas de l’era analògica a la digital. ¿Quina transcendència tindrà per a l’escola? ¿L’escola pot continuar fent el mateix de la mateixa manera? L’objectiu d’aquest número és reflexionar sobre aquest canvi des de la perspectiva dels continguts educatius i aportar punts de vista, reflexions i experiències dels protagonistes del canvi."
I si voleu accedir als articles, la web d'Omnium ens els facilita ja complets al cap de poques setmanes des de la seua publicació en paper, cosa que és molt d'agrair. A més, l'accés a les referències digitals, la hipertextualitat dels articles, esdevé així més fàcil i enriquidora que la lectura en paper. Coses del mitjà.
L'índex següent enllaça amb cada col·laboració:
Estic convençut que paga molt la pena fer-hi una ullada i en breu termini podem continuar parlant-ne.
external image 30780577-1166953589794862413?l=laparaulavola.blogspot.com