Atenció a la diversitat i TIC

font: http://blocs.xtec.cat/aetp/sessions/sessio-15/


Avui dia, el terme d’alumnes amb necessitats educatives especials engloba a qualsevol nen o nena amb dificultats d’aprenentatge, sigui quina sigui la seva causa: problemes en el desenvolupament, condicions de risc personal, familiar o social, alumnes d’incorporació tardana,… és a dir, qualsevol alumne que necessita una sèrie d’ajuts (pedagògics o de serveis) per tal d’aconseguir els objectius educatius.
No cal dir que l’ús de les TIC amb els alumnes amb necessitats educatives especials desperta el seu interès i motivació, l’estimula, simplifica els aspectes més mecànics de la feina, augmenta la productivitat i millora l’autoestima. D’aquí que sigui tan important utilitzar el racó d’informàtica de la classe ordinària per treballar alguns aspectes concrets amb aquests alumnes.
Aquestes són algunes webs on podeu trobar recursos per treballar amb aquest nens a l’aula:


Aplicació didàctica / Atenció a la Diversitat

font: http://www.iearn.cat/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=23:aplicacidica--atencila-diversitat


Mostra'n 5101520253050100Tots
#
Enllaç web
Visites
1
Link
Link
Unitats d'adaptació curricular
Pàgina sobre la UAC de l'IES Pau Vila. Amb experiències i enllaços d'interès.

248
2
Link
Link
Materials per atenció a la diversitat
Recull de materials interactius d'utilitat per a l'Atenció a la Diversitat a l'Educació Secundària Obligatòria (ESO).

293
3
Link
Link
Espurna
Portal educatiu amb moltíssims recursos, especialment decicats a aules d'acollida.
99
4
Link
Link
Eines informàtiques afavoridores de processos inclusius
Complet treball de recerca que ha publicat Bernat Orellana que ens ofereix bones eines en el camp de l'educació inclusiva als nostres nens i nenes discapacitats.
80-GRUP DE DEBAT A LA XARXA 'INTERNET EN EL AULA' anomenat ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: http://internetaula.ning.com/group/atencionaladiversidad
-